• бидний тухай

  Санхүүгийн зах зээл дэх хөрөнгийн хуримтлалыг хямд өртөгтэйгөөр урт хугацаанд зуучлан хүргэх үүрэгтэй үнэт цаасны сонгодог зах зээлийг бий болгон төлөвшүүлэх замаар эдийн засгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулна.

 • Арилжаа

 • Гишүүн ҮЦК

  Танд үнэт цаас худалдан авах, үнэт цаас гаргаж санхүүжилт татахад зуучлалын болон мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг тусгай зөвшөөрөлтэй компани юм.

 • Хөрөнгө оруулалт

  Та үнэт цаас худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийснээр компанийн тодорхой хувийн өмчлөгч болж ногдол ашиг хүртэх, ханшийн зөрүүгээс ашиг олох болон хүүгийн орлого олж мөнгө хөрөнгөө өсгөх боломжтой юм.

 • Хөрөнгө босголт

  Санхүүжилт шаардлагатай этгээд үнэт цаасны зах зээл дээрээс бага зардлаар урт хугацаат санхүүжилт босгох боломжтой ба барьцаа хөрөнгө шаардлагагүй юм.