| MRX 0 |  APU +1 |  BAN 0 |  GOV +80 |  MVO -262 |  NXE 0 |  RMC -4 |  TCK 0 |  TTL 0 |  UID +82.06 | 

Индекс

931.92 (3.23 0.35%)
13,096.05 (85.87 0.66%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 10 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
669.44
+82.06
13.97%
8,800.00
+80
0.92%
3,594.00
+1
0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,500.00
-262
-6.96%
66.00
-4
-5.71%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
1,200.00
0
415
669.44
82.06
300
3,594.00
1
115
18,000.00
0
31
2,800.00
0
24
8,800.00
80
10
78.00
0
10
3,500.00
-262
8