| APU 0 |  ATR 0 |  BAN 0 |  ECV 0 |  EER 0 |  ETR +10 |  HBO -84.8 |  HRM -4 |  JTB -1.03 |  MIE 0 |  NEH +200 |  NXE -10 |  RMC +2.28 |  SHV +300 |  TAV -500 |  TCK 0 |  TSA -200 |  MRX 0 |  UID +508 | Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй

Топ-20 индекс: 2014-11-24

14,849.19 (13.93 0.09%)

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
100.00
+10
11.11%
16,900.00
+200
1.20%
100.00
+2.28
2.33%
5,700.00
+300
5.56%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
510.00
-84.8
-14.26%
175.00
-4
-2.23%
84.00
-1.03
-1.21%
1,590.00
-10
-0.63%
30,000.00
-500
-1.64%
7,800.00
-200
-2.50%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
510.00
-84.8
10,000
100.00
2.28
1,000
84.00
-1.03
645
2,350.00
0
362
175.00
-4
322
3,650.00
0
280
3,600.00
0
172
100.00
10
100