| MRX 0 |  APU -59 |  BAN 0 |  BNG 0 |  BUK 0 |  DHU 0 |  ETR 0 |  GOV -55 |  HRM 0 |  JTB +0.9 |  KEK 0 |  MIE +300 |  NEH 0 |  RMC +1 |  SUU 0 |  TCK -750 |  TTL -140 |  UID -10 |  UYN -47 | 

Индекс

985.88 (-5.10 -0.51%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 03 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
15,500.00
+300
1.97%
88.00
+1
1.15%
87.90
+0.9
1.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
953.00
-47
-4.70%
18,700.00
-750
-3.86%
3,709.00
-140
-3.64%
520.00
-10
-1.89%
3,532.00
-59
-1.64%
7,345.00
-55
-0.74%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
142.00
0
70,714
90.00
0
3,679
97.00
0
1,700
3,532.00
-59
1,472
520.00
-10
1,345
7,345.00
-55
900
88.00
1
500
3,709.00
-140
137