1267.62

( 10.11 0.8% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 23807.46 220.8
MSE ALL Индекс 1267.62 10.11

Мэдээ мэдээлэл

11-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2017-11-23 14:28:05

2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр 2.0 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨСӨЛТИЙГ БЛҮҮМБЭРГ ТВ МОНГОЛИА ОНЦОЛЛОО

2017-11-22 15:12:48

Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индекс 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр 12,278.08 нэгж байсан бол 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 75 хувиар өсч, 21,764.14 нэгжид хүрсэн байна.

11-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2017-11-22 14:40:57

2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр 432.1 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 4612 4612 5 5300 0 Арилжааны хаалтын үе
ABH 1977 1950 42 1900 1970 305 Арилжааны хаалтын үе
ACL 800 800 329 920 0 Арилжааны хаалтын үе
ADL 2764 3013 60 2800 3160 269 Арилжааны хаалтын үе
ADU 3507 3507 235 4033 0 Арилжааны хаалтын үе
AHH 250 250 690 287.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 186 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 1955 1955 24 2248 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 460 460 91 400 510 611 Арилжааны хаалтын үе
AMT 78 78 1610 89.7 0 Арилжааны хаалтын үе
AOI 2000 2071 12 1975 2270 10 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 524 524 90 602.6 0 Арилжааны хаалтын үе
ATI 1100 1100 34 1100 1200 488 Арилжааны хаалтын үе
AZH 603.79 603.79 439 694.35 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 30229 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 2500 2688 100 2520 2994 20 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 765.72 765.72 62 880.57 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 142.01 142.01 534 163.31 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 7385 7700 20 7420 7895 5 Арилжааны хаалтын үе
BDS 1213 1252 20 1206 1340 804 Арилжааны хаалтын үе
BEU 800 800 10 750 850 300 Арилжааны хаалтын үе
BHG 4000 4000 35 3400 0 Арилжааны хаалтын үе
BHL 448 469 70 391 470 191 Арилжааны хаалтын үе
BHR 407 407 500 350 449 40 Арилжааны хаалтын үе
BLC 1260 1260 36 1449 0 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 4333 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNB 178 178 466 204.7 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 37140 35520 1 34520 37000 200 Арилжааны хаалтын үе
BOE 460 460 435 529 0 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 747 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BSK 2486 2486 93 2500 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 11000 11000 4 11000 0 Арилжааны хаалтын үе
BTL 65 65 1931 74.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 482 482 100 420.1 470 200 Арилжааны хаалтын үе
BUN 435 435 136 500.25 0 Арилжааны хаалтын үе
CHE 60 60 2010 69 0 Арилжааны хаалтын үе
CHR 1160 1200 600 545 0 Арилжааны хаалтын үе
CND 462 462 229 531.3 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 16990 16990 5 14500 17000 50 Арилжааны хаалтын үе
DAO 110 110 1550 126.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DAR 480 480 498 500 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 22 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 11500 11500 4 13220 0 Арилжааны хаалтын үе
DHU 4320 4517 559 4100 4710 10 Арилжааны хаалтын үе
DIM 105 105 1575 120.75 0 Арилжааны хаалтын үе
DLH 600 600 78 690 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 100 100 735 115 0 Арилжааны хаалтын үе
DRN 1782 1782 13 2049 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 1429 1643 11 1643 0 Арилжааны хаалтын үе
DZG 120 120 300 110.1 120 3698 Арилжааны хаалтын үе
EAZ 185 185 256 212.75 0 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5500 5500 0 5600 100 Арилжааны хаалтын үе
EER 3949 3962 164 3900 4150 8 Арилжааны хаалтын үе
ERS 7995 7995 4 6800 7890 10 Арилжааны хаалтын үе
ETR 71.97 82.38 800 71.5 91.9 100 Арилжааны хаалтын үе
GFG 420 420 142 483 0 Арилжааны хаалтын үе
GHC 12000 13500 0 13500 140 Арилжааны хаалтын үе
GNR 190 218.5 121 218.5 0 Арилжааны хаалтын үе
GOV 33900 33180 70 32000 33500 25 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 1800 1800 18 1799 2070 10 Арилжааны хаалтын үе
GTL 22500 22500 4 19900 25000 19 Арилжааны хаалтын үе
GUR 63 63 1963 72.45 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 3500 3500 12 4025 0 Арилжааны хаалтын үе
HBO 62 62 15000 58 64 500 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 438 230 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 8.74 8.74 58425 10.05 0 Арилжааны хаалтын үе
HCH 356.55 356.55 132 410.03 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 75.28 71.83 329 70.1 86 2000 Арилжааны хаалтын үе
HHN 2160 2140 25 1900 2150 68 Арилжааны хаалтын үе
HHS 680 782 250 782 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 188 188 1321 216.2 0 Арилжааны хаалтын үе
HML 839.99 965.98 20 965.98 0 Арилжааны хаалтын үе
HRD 1610 1610 4203 1851 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 83.6 95 1000 60 0 Арилжааны хаалтын үе
HRM 149.09 159.24 200 144.1 169 2621 Арилжааны хаалтын үе
HSG 1430 1430 32 1644 0 Арилжааны хаалтын үе
HSR 4400 4400 10 3740 4399 5 Арилжааны хаалтын үе
HSX 1050 1000 0 1100 80 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 3333 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 2730 2730 100 2050 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 165 165 1445 189.75 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 375 375 195 431.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 55 55 2103 63.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 2903 2903 16 3338 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 4910 4700 40 3650 5000 84 Арилжааны хаалтын үе
INT 158.7 158.7 1348 182.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ITL 180.87 198.58 5000 196.1 205 3000 Арилжааны хаалтын үе
JGL 124 124 489 142.6 0 Арилжааны хаалтын үе
JGV 4232 4860 1 4232 0 Арилжааны хаалтын үе
JTB 62 62.11 14729 62 64.9 990 Арилжааны хаалтын үе
KEK 19760 19760 0 22700 1 Арилжааны хаалтын үе
MBG 8800 8800 0 8800 56 Арилжааны хаалтын үе
MCH 538.72 536.2 33 532 598 150 Арилжааны хаалтын үе
MDR 339.48 334.73 100 290.1 340 2200 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 270 270 224 310.5 0 Арилжааны хаалтын үе
MIB 138 138 300 110.1 144 100 Арилжааны хаалтын үе
MIE 10200 10200 2 10200 11900 385 Арилжааны хаалтын үе
MIK 11440 11440 100 10400 11400 5 Арилжааны хаалтын үе
MMH 143.4 143.4 1622 164.91 0 Арилжааны хаалтын үе
MMX 2782 2963 40 2895 3076 20 Арилжааны хаалтын үе
MNB 1853 1853 24 2130 0 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 352 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 5990 5990 0 6550 37 Арилжааны хаалтын үе
MNP 754.54 765.13 1000 700 700 2470 Арилжааны хаалтын үе
MNS 3800 3500 36 2900 3800 45 Арилжааны хаалтын үе
MOG 18400 18400 0 19400 16 Арилжааны хаалтын үе
MRX 41 41 100 38 41 10 Арилжааны хаалтын үе
MSC 972.22 972.22 100 830 1000 820 Арилжааны хаалтын үе
MSH 440.02 440.02 70 400.1 500 20 Арилжааны хаалтын үе
MSR 1350 1350 34 1552 0 Арилжааны хаалтын үе
MUD 8000 8000 0 8000 49 Арилжааны хаалтын үе
MVO 1700 1847 36 1799 2000 84 Арилжааны хаалтын үе
NEH 22100 25200 10 25000 28500 50 Арилжааны хаалтын үе
NIE 969.23 969.23 100 820 1000 389 Арилжааны хаалтын үе
NKT 120 120 0 198 1290 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 104 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 100 100 1605 115 0 Арилжааны хаалтын үе
NUR 10000 10000 1 10000 11000 259 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2775 2999 0 2990 30 Арилжааны хаалтын үе
OLL 75 70 0 85 6500 Арилжааны хаалтын үе
ONH 8500 8500 4 9775 0 Арилжааны хаалтын үе
ORD 3500 3500 50 3100 4025 2578 Арилжааны хаалтын үе
RMC 38 38 10000 37.1 38 2500 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57 57 1291 65.55 0 Арилжааны хаалтын үе
SES 3724 4000 20 3500 4000 292 Арилжааны хаалтын үе
SHG 2300 2350 30 2221 2500 322 Арилжааны хаалтын үе
SHV 2291 2350 500 2250 2490 50 Арилжааны хаалтын үе
SIL 180 180 0 180 13 Арилжааны хаалтын үе
SIM 165 165 445 189.75 0 Арилжааны хаалтын үе
SOR 1079 1203 300 900 1998 253 Арилжааны хаалтын үе
SSG 621 621 76 714.15 0 Арилжааны хаалтын үе
SUL 79650 74900 15 65000 82000 3 Арилжааны хаалтын үе
SUN 218.44 218.44 109 251.2 0 Арилжааны хаалтын үе
SUU 230.03 248.42 1000 255 260 93 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 27 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 18500 18500 2 17000 18500 35 Арилжааны хаалтын үе
TAL 12 12 8971 13.8 0 Арилжааны хаалтын үе
TAS 2800 2800 5 1550 3150 5 Арилжааны хаалтын үе
TAV 22980 22980 2 19600 22980 30 Арилжааны хаалтын үе
TCK 30000 31880 18 26700 39600 1 Арилжааны хаалтын үе
TEE 13200 13100 3 11300 13100 48 Арилжааны хаалтын үе
TEX 16210 16210 10 15020 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 2211 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 3000 3000 6 3000 3200 10 Арилжааны хаалтын үе
TTL 9400 9410 329 9200 9400 1 Арилжааны хаалтын үе
TUS 335 369 52 280 369 9 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1380 1380 83 1587 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 9800 9800 0 11270 53 Арилжааны хаалтын үе
UBH 14950 14950 0 14950 20 Арилжааны хаалтын үе
UID 499.07 498.36 127 472 515 400 Арилжааны хаалтын үе
UNS 2295 2295 50 1960 2298 310 Арилжааны хаалтын үе
UYN 975 970 300 750 970 7 Арилжааны хаалтын үе
VIK 980 980 10 850 980 854 Арилжааны хаалтын үе