1064.48

( 14.15 1.35% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 18456.62 284.66
MSE ALL Индекс 1064.48 14.15

Мэдээ мэдээлэл

ӨНӨӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2017-09-25 15:52:20

2017 оны 9 дүгээр сарын 25-ний өдөр 30 хувьцаат компанийн 106,408 ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна.

ДОЛОО ХОНОГИЙН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ МЭДЭЭ

2017-09-25 11:12:17

Монголын хөрөнгийн бирж өнгөрсөн долоо хоногийн арилжаагаар өдөрт дунджаар 3.6 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО САНХҮҮГИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН БОДЛОГО ТОДОРХОЙЛОХОД ОРОЛЦОНО

2017-09-22 17:37:57

СЗХ-ны дарга С.Даваасүрэн Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэгийн Захирлуудын зөвлөлийн есөн гишүүний нэгээр сонгогдлоо.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 4000 4000 16 4000 0 Арилжааны хаалтын үе
ABH 3200 2800 0 2800 164 Арилжааны хаалтын үе
ACL 800 800 200 920 0 Арилжааны хаалтын үе
ADL 2719 2754 12 2600 2800 176 Арилжааны хаалтын үе
ADU 3050 3050 39 3507 0 Арилжааны хаалтын үе
AHH 250 250 499 250 0 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 250 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 400 400 100 360 460 25 Арилжааны хаалтын үе
AOI 3200 3200 20 2730 3000 400 Арилжааны хаалтын үе
APU 593.56 636.58 17000 615 650 11165 Арилжааны хаалтын үе
ATI 1200 1200 100 1100 1300 350 Арилжааны хаалтын үе
AZH 603.79 603.79 1200 694.35 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 10000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 2593 2487 129 2350 2600 310 Арилжааны хаалтын үе
BDL 6030 6030 5 5515 6030 35 Арилжааны хаалтын үе
BDS 1200 1200 295 1175 1200 500 Арилжааны хаалтын үе
BEU 900 800 56 800 900 94 Арилжааны хаалтын үе
BHG 3900 3900 35 3400 4000 135 Арилжааны хаалтын үе
BHL 448 448 436 390 510 40 Арилжааны хаалтын үе
BHR 400 400 500 350 450 30000 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 2050 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNB 151 151 1000 155 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 35760 36000 105 35500 37000 295 Арилжааны хаалтын үе
BOE 400 400 100 460 0 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 500 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 15200 15200 0 17480 1 Арилжааны хаалтын үе
BTL 65 65 1000 74.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 600 600 50 550.1 600 16087 Арилжааны хаалтын үе
BUN 435 435 100 500.25 0 Арилжааны хаалтын үе
CHE 60 60 1000 69 0 Арилжааны хаалтын үе
CHR 800 800 400 545 0 Арилжааны хаалтын үе
CND 462 462 100 531.2 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 17000 17000 0 18000 100 Арилжааны хаалтын үе
DAO 110 110 1050 126.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 40 2580 0 Арилжааны хаалтын үе
DBL 198.37 198.37 200 228.12 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 10000 10000 16 10000 0 Арилжааны хаалтын үе
DHU 3789 3789 0 4100 94 Арилжааны хаалтын үе
DIM 105 105 1000 120.75 0 Арилжааны хаалтын үе
DRN 1700 1700 50 1550 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 940.54 940.54 0 1200 10 Арилжааны хаалтын үе
DZG 170 170 300 130 160 5400 Арилжааны хаалтын үе
EAZ 164.99 164.99 500 160 0 Арилжааны хаалтын үе
ECV 4000 4000 10 4000 0 Арилжааны хаалтын үе
EER 3450 3450 10 3040 3500 302 Арилжааны хаалтын үе
ERS 7995 7995 4 6800 7995 300 Арилжааны хаалтын үе
ETR 85 80 400 73 85 3178 Арилжааны хаалтын үе
GFG 579 579 500 493 0 Арилжааны хаалтын үе
GHC 12000 12000 0 14000 100 Арилжааны хаалтын үе
GNR 140 140 500 130 0 Арилжааны хаалтын үе
GOV 18980 18500 183 18000 19000 406 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 1410 1410 30 1071 0 Арилжааны хаалтын үе
GTL 22500 22500 300 18000 22500 68 Арилжааны хаалтын үе
GUR 63 63 1000 72.45 0 Арилжааны хаалтын үе
HBO 54 55 500 52 55.9 100 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 500 170 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 5.75 5.75 90000 6.61 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 79.41 80 400 78.1 80 4900 Арилжааны хаалтын үе
HHN 1991 1991 0 2250 36 Арилжааны хаалтын үе
HHS 680 680 100 782 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 188 188 1100 216.2 0 Арилжааны хаалтын үе
HRD 1610 1610 4085 1851 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 65 65 500 58.1 76.7 269 Арилжааны хаалтын үе
HRM 154.99 154.99 4120 144 154.99 9780 Арилжааны хаалтын үе
HSG 1430 1430 100 1633 0 Арилжааны хаалтын үе
HSR 4699 4699 10 3601 4699 5 Арилжааны хаалтын үе
HSX 1030 1030 28 880 1184 25 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 2000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 2380 2380 0 2730 100 Арилжааны хаалтын үе
HUV 165 165 1000 189.75 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 55 55 1000 63.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 2903 2903 50 2900 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 3638 3638 10 2801 4180 10 Арилжааны хаалтын үе
INT 138 138 1000 158.7 0 Арилжааны хаалтын үе
JGL 124 124 1000 142.6 0 Арилжааны хаалтын үе
JGV 3300 3300 54 3250 0 Арилжааны хаалтын үе
JLT 391 391 1000 170 0 Арилжааны хаалтын үе
JTB 57.6 61 5000 56 61 550 Арилжааны хаалтын үе
KEK 13000 13000 0 14950 2 Арилжааны хаалтын үе
MBG 9000 9000 73 8200 8890 10 Арилжааны хаалтын үе
MCH 550 536.25 83 505 595 530 Арилжааны хаалтын үе
MDR 370 370 100 351 370 5514 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 270 270 500 310.5 0 Арилжааны хаалтын үе
MIB 173 173 200 148 178 100 Арилжааны хаалтын үе
MIE 9525 9525 555 9500 10360 2 Арилжааны хаалтын үе
MIK 10560 11000 35 10560 11000 91 Арилжааны хаалтын үе
MMH 143.4 143.4 1200 164.91 0 Арилжааны хаалтын үе
MMX 2500 2750 10 2500 2799 41 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 496 135 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 5390 5390 10 4490 0 Арилжааны хаалтын үе
MNP 380 378.22 5 361 379 9890 Арилжааны хаалтын үе
MNS 2000 2000 20 1701 0 Арилжааны хаалтын үе
MOG 18400 18400 3 18400 0 Арилжааны хаалтын үе
MRX 38.22 40 400 36 42 3000 Арилжааны хаалтын үе
MSH 520 520 500 440 0 Арилжааны хаалтын үе
MUD 8000 8000 29 8000 0 Арилжааны хаалтын үе
MVO 1569 1569 50 1100 1800 71 Арилжааны хаалтын үе
NEH 21040 22000 33 22000 23500 100 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 100 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 100 100 1000 115 0 Арилжааны хаалтын үе
NUR 11000 10000 1 10000 0 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2520 2520 10 2145 2510 15 Арилжааны хаалтын үе
OLL 84.9 84.9 1000 75 97 100 Арилжааны хаалтын үе
ORD 3600 3600 50 3500 0 Арилжааны хаалтын үе
RMC 43.56 42.79 1571 42.1 45 13000 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57 57 2000 57 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 2400 2354 200 2350 2390 405 Арилжааны хаалтын үе
SHV 2350 2410 250 2101 2500 12 Арилжааны хаалтын үе
SIL 180 180 0 179 5000 Арилжааны хаалтын үе
SOR 860 860 144 860 985 1 Арилжааны хаалтын үе
SUL 50000 55550 10 50500 60000 100 Арилжааны хаалтын үе
SUN 126 126 398 118 0 Арилжааны хаалтын үе
SUU 166.5 166.23 1000 165.4 167 56298 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 20 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 18000 18000 2 17000 20500 5 Арилжааны хаалтын үе
TAL 12 12 5000 13.8 0 Арилжааны хаалтын үе
TAS 2010 2010 5 1550 2300 8 Арилжааны хаалтын үе
TAV 24480 24480 0 24480 3 Арилжааны хаалтын үе
TCK 23000 23000 80 22060 23000 29 Арилжааны хаалтын үе
TEE 12000 12000 3 12010 13500 300 Арилжааны хаалтын үе
TEX 8090 8090 5 6880 9000 2 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 1000 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 1000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 3600 3600 0 3600 1200 Арилжааны хаалтын үе
TTL 9035 9100 64 9100 9300 30 Арилжааны хаалтын үе
TUS 292.11 292.11 0 330 8330 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1380 1380 110 1587 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 9400 9400 0 9800 1 Арилжааны хаалтын үе
UBH 14250 14250 0 14940 52 Арилжааны хаалтын үе
UID 520 536.63 99 486 540 185 Арилжааны хаалтын үе
UNS 2000 2000 0 2100 50 Арилжааны хаалтын үе
UYN 882.43 930 150 641 943 45 Арилжааны хаалтын үе