IPO

Индекс

19269.58

( 21.74 0.11% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 19269.58 21.74
MSE A Индекс 8930.31 -34
MSE B Индекс 7486.76 -66.21

Мэдээ мэдээлэл

9-Р САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2019-09-18 16:31:12

2019 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр нийт 86.4 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

"АРД КРЕДИТ ББСБ" ХК ОЛОН НИЙТЭЭС ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН ИРҮҮЛЛЭЭ

2019-09-18 10:12:00

Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх тайлан ирүүллээ.

9-Р САРЫН 17-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2019-09-17 12:50:31

2019 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр нийт 81.1 сая төгрөгийн үнэт цаас арилжаалагдсан байна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 3600 3400 5 3400 0 Арилжааны хаалтын үе
AAR 1398 1399 104 1341 1436 34 Арилжааны хаалтын үе
ABH 673.31 673.31 50 600 0 Арилжааны хаалтын үе
ACL 920 920 50 1058 0 Арилжааны хаалтын үе
ADB 68 67.94 2000 65.01 70 5603 Арилжааны хаалтын үе
ADL 1500 1500 0 1500 394 Арилжааны хаалтын үе
ADU 650.19 650 5 601 650 2717 Арилжааны хаалтын үе
AHH 379 379 98 325 0 Арилжааны хаалтын үе
AIC 713.87 712.85 100 661 710 200 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 200 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 2972 2972 10 2550 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 280 280 149 240 0 Арилжааны хаалтын үе
AMT 78 78 500 66 0 Арилжааны хаалтын үе
AOI 1700 1700 10 1550 1800 117 Арилжааны хаалтын үе
APU 509 503.01 10611 503 509 7971 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 520 520 50 450 0 Арилжааны хаалтын үе
ATI 1200 1200 18 915 1100 175 Арилжааны хаалтын үе
ATR 60000 60000 4 46800 60000 43 Арилжааны хаалтын үе
AZH 55000 55000 1 48000 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 8000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 1100 1100 7 1050 1100 18 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 880.57 880.57 100 875 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 170 170 10 145 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 9000 9000 0 9000 10 Арилжааны хаалтын үе
BDS 900 853 1560 853 880 200 Арилжааны хаалтын үе
BEU 550 550 50 435 600 50 Арилжааны хаалтын үе
BHG 1900 1900 17 1850 1900 3 Арилжааны хаалтын үе
BHL 345 345 1000 396.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BHR 300 300 192 280 0 Арилжааны хаалтын үе
BLC 1495 1495 20 1000 1271 253 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 2000 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 27900 27020 20 23800 27900 2 Арилжааны хаалтын үе
BOE 1000 1000 45 1000 0 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 200 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BRO 5000 5000 5 5000 0 Арилжааны хаалтын үе
BSK 2000 2000 7 1700 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 20640 20640 94 20640 0 Арилжааны хаалтын үе
BTL 74.75 74.75 400 85.96 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 382 382 16 382 400 168 Арилжааны хаалтын үе
BUN 435 435 50 500.25 0 Арилжааны хаалтын үе
CHE 60 60 500 69 0 Арилжааны хаалтын үе
CHR 350 350 300 311 402.5 1 Арилжааны хаалтын үе
CND 531.3 531.3 506 610.99 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 9500 9500 5 7230 9500 39 Арилжааны хаалтын үе
DAO 126.5 126.5 395 145.47 0 Арилжааны хаалтын үе
DAR 1836 1836 2112 2111 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 5 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DBL 196.65 196.65 199 196.65 0 Арилжааны хаалтын үе
DHU 3500 3500 10 3001 3300 86 Арилжааны хаалтын үе
DIM 138.86 138.86 200 159.68 0 Арилжааны хаалтын үе
DLH 793 793 25 675 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 100 100 250 85 0 Арилжааны хаалтын үе
DRN 1550 1550 25 1400 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 900 900 30 775 850 40 Арилжааны хаалтын үе
DZG 150 150 301 80 150 499 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5350 5350 5 4550 5300 25 Арилжааны хаалтын үе
EER 3500 3000 0 3200 34 Арилжааны хаалтын үе
ERD 500 500 220 480 500 616 Арилжааны хаалтын үе
ERS 7650 7650 4 6510 10350 10 Арилжааны хаалтын үе
ETR 140 140 1000 108 149 800 Арилжааны хаалтын үе
GFG 708.2 708.2 50 525 0 Арилжааны хаалтын үе
GHC 12000 12000 0 12000 149 Арилжааны хаалтын үе
GOV 282.13 282.68 25685 280.01 282 503 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 800 800 48 750 900 116 Арилжааны хаалтын үе
GTL 14750 14750 2 15000 0 Арилжааны хаалтын үе
GUR 63 63 1000 72.45 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 5200 5200 10 4500 0 Арилжааны хаалтын үе
HBO 60.03 60.03 1 51 60.03 14505 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 10 170 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 427.89 427.89 46 492.07 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 70 63 750 62 75 460 Арилжааны хаалтын үе
HHN 1750 1750 25 1250 1700 420 Арилжааны хаалтын үе
HHS 1050 1050 50 1010 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 328.8 328.8 200 378.12 0 Арилжааны хаалтын үе
HMK 2200 2200 14 1880 2200 202 Арилжааны хаалтын үе
HRD 4279 4279 254 4920 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 63 63 100 60.01 72 20 Арилжааны хаалтын үе
HRM 127.5 127.69 1000 115.8 128 324 Арилжааны хаалтын үе
HSG 1901 1901 50 1901 0 Арилжааны хаалтын үе
HSX 450 450 228 390 517 30 Арилжааны хаалтын үе
HTS 170 170 100 155 0 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 1000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 4000 4000 10 3400 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 189.75 189.75 400 218.21 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 430.22 430.22 100 450 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 55 55 1000 63.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 5320 5320 8 5320 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 2999 2999 0 3200 189 Арилжааны хаалтын үе
IND 1976 1976 14 1700 0 Арилжааны хаалтын үе
INT 158.7 158.7 200 182.5 0 Арилжааны хаалтын үе
INV 1999 1998 100 1761 1999 1650 Арилжааны хаалтын үе
ITL 78 78 10000 77.01 78 2391 Арилжааны хаалтын үе
JGL 124 124 500 142.6 0 Арилжааны хаалтын үе
JLT 120 120 0 108 2999 Арилжааны хаалтын үе
JTB 71.49 71.49 200 65 71.5 1233 Арилжааны хаалтын үе
KEK 18040 18040 1 15350 18000 68 Арилжааны хаалтын үе
LEN 50.21 52.1 4790 50.1 52.4 3500 Арилжааны хаалтын үе
MBG 8000 8000 0 8000 37 Арилжааны хаалтын үе
MBW 280.06 280.06 200 270 290 3831 Арилжааны хаалтын үе
MCH 450 450 80 386.4 450 1000 Арилжааны хаалтын үе
MDR 175 175 1501 175 199.99 3200 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 410.63 410.63 399 472.22 0 Арилжааны хаалтын үе
MFC 65.72 61.68 2793 60 65 3775 Арилжааны хаалтын үе
MIB 115 115 300 98 132 1 Арилжааны хаалтын үе
MIE 6000 6000 13 6000 7000 86 Арилжааны хаалтын үе
MIK 13700 13700 1 11100 13890 3 Арилжааны хаалтын үе
MMX 2569 2500 98 2400 2500 8 Арилжааны хаалтын үе
MND 5190 5155 35 5110 5195 108 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 246 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 2483 2483 10 1810 0 Арилжааны хаалтын үе
MNP 591 612.82 100 581 610 1200 Арилжааны хаалтын үе
MNS 1700 1700 50 1600 1955 5 Арилжааны хаалтын үе
MOG 17850 17850 0 17000 49 Арилжааны хаалтын үе
MRX 22 22 285 22 24.5 2500 Арилжааны хаалтын үе
MSC 340 340 100 290 340 99897 Арилжааны хаалтын үе
MSH 311 311 191 270 0 Арилжааны хаалтын үе
MUD 8000 8000 5 6800 0 Арилжааны хаалтын үе
MVO 1800 1800 0 2000 22 Арилжааны хаалтын үе
NEH 13000 13000 35 13100 19550 2 Арилжааны хаалтын үе
NIE 363 363 113 350 0 Арилжааны хаалтын үе
NKT 55 55 27 55 63.2 5 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 100 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 100 100 200 115 0 Арилжааны хаалтын үе
NUR 3700 3700 25 3145 0 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2340 2340 20 1550 1990 70 Арилжааны хаалтын үе
OLL 60 60 0 68.89 7218 Арилжааны хаалтын үе
ONH 1635 1635 35 1390 1635 80 Арилжааны хаалтын үе
ORD 1550 1550 29 1475 0 Арилжааны хаалтын үе
RMC 22.3 23 5 23.2 26.39 10 Арилжааны хаалтын үе
SES 5000 5000 11 3825 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 1379 1379 50 1275 1379 58 Арилжааны хаалтын үе
SHV 2375 2375 0 2499 5 Арилжааны хаалтын үе
SIL 90 90 100 85 90 2597 Арилжааны хаалтын үе
SIM 165 165 500 165 0 Арилжааны хаалтын үе
SOH 120 120 500 105 0 Арилжааны хаалтын үе
SOR 1135 1135 38 860 1200 25 Арилжааны хаалтын үе
SUL 109000 109000 6 100700 112800 4 Арилжааны хаалтын үе
SUN 1150 1150 0 1050 3000 Арилжааны хаалтын үе
SUU 194.5 194.98 4 193.9 195 300 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 10 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 10000 10000 10 9200 11500 1 Арилжааны хаалтын үе
TAL 15.87 15.87 5009 18.25 0 Арилжааны хаалтын үе
TAV 13500 13500 19 10000 15500 1 Арилжааны хаалтын үе
TCK 18000 18000 2 17000 18000 18 Арилжааны хаалтын үе
TEE 8800 8800 7 8800 10500 250 Арилжааны хаалтын үе
TEX 10200 10200 0 14000 40 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 500 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 1000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TMZ 8190 8190 3 6650 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 1625 1625 28 1425 1800 100 Арилжааны хаалтын үе
TTL 6580 6500 10 6505 6585 197 Арилжааны хаалтын үе
TUM 160.69 161 1454 160 164 4365 Арилжааны хаалтын үе
TUS 550 550 0 550 1040 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1587 1587 150 1825 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 7000 7000 10 6500 8000 10 Арилжааны хаалтын үе
UBH 17000 17000 10 14000 0 Арилжааны хаалтын үе
UID 734 640 5000 520 710 244 Арилжааны хаалтын үе
UNS 800 800 45 750 920 8 Арилжааны хаалтын үе
UYN 600 600 35 600 730 10 Арилжааны хаалтын үе
VIK 1000 1000 0 1000 1965 Арилжааны хаалтын үе