IPO

Индекс

40125.31

( 781.28 1.99% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 40125.31 781.28
MSE A Индекс 13650.09 110.64
MSE B Индекс 11736.22 -55.98

Мэдээ мэдээлэл

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЕЙШН ӨМНӨД УЛААН ТАЛБАЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛСАН БАЙНА

2021-10-21 09:48:04

Өмнөд Улаан талбайн эрдэсжилтийг тэлэх өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн дөрвөн (4) цооногийн үр дүнг танилцуулсан байна. 

10-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2021-10-21 07:03:50

Өнөөдрийн арилжаагаар 385,930 ширхэг үнэт цаасыг нийт 238,151,963 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН АЛБАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2021-10-20 09:43:22

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн Мэдээлэл технологийн албанд дараах ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж авна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 3200 3200 43 3100 0 Арилжааны хаалтын үе
AARD 9250 9415 21 9300 9350 960 Арилжааны хаалтын үе
ABH 600 600 53 600 0 Арилжааны хаалтын үе
ACL 1058 1058 500 1216 0 Арилжааны хаалтын үе
ADB 209.66 214.91 20527 205 217.99 1234 Арилжааны хаалтын үе
ADL 950 949 50 820.01 949 147 Арилжааны хаалтын үе
ADU 579.98 579.99 100 509 579.98 40 Арилжааны хаалтын үе
AHH 379 379 198 435.85 0 Арилжааны хаалтын үе
AIC 1377 1376 23 1350 1377 541 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 1000 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 2560 2560 20 2944 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 265 265 283 265 0 Арилжааны хаалтын үе
AMT 74.5 70 500 68.01 70 485 Арилжааны хаалтын үе
AOI 4100 4100 0 3800 30 Арилжааны хаалтын үе
APU 1391 1398 767 1397 1399 5020 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 687.7 687.7 100 700 0 Арилжааны хаалтын үе
ATR 68000 68000 3 68000 74400 7 Арилжааны хаалтын үе
AZH 48120 48120 14 55300 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 100000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 1105 1105 25 1105 1285 10 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 900 900 230 900 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 43 43 1090 44 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 12000 12000 10 7000 12000 20 Арилжааны хаалтын үе
BDS 1287 1247 465 1250 1299 10 Арилжааны хаалтын үе
BEU 1100 1021 30 936 1021 238 Арилжааны хаалтын үе
BHG 1400 1400 5 1400 1450 300 Арилжааны хаалтын үе
BHL 400 400 1 450 1000 3647 Арилжааны хаалтын үе
BHR 280 280 260 285 0 Арилжааны хаалтын үе
BLC 1000 1000 36 950 0 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 30000 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 30140 30480 60 28000 33000 21 Арилжааны хаалтын үе
BODI 144.64 144 10 140 144 54030 Арилжааны хаалтын үе
BOE 1500 1500 50 1500 1700 90 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 1500 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BSKY 1450 1450 8 1450 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 27000 27000 0 29000 5 Арилжааны хаалтын үе
BTL 85.96 85.96 5000 98.85 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 499 499 60 490 519.98 150 Арилжааны хаалтын үе
BUN 152000 159000 1 155000 159900 2 Арилжааны хаалтын үе
CHR 377 377 42 377 430 20 Арилжааны хаалтын үе
CND 531.3 531.3 1140 610.99 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 10560 10560 9 9000 11500 6200 Арилжааны хаалтын үе
DAR 4200 4200 40 3750 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 50 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 19000 19000 10 18800 0 Арилжааны хаалтын үе
DHU 2600 2600 0 2600 99 Арилжааны хаалтын үе
DIM 138.86 138.86 3000 159.68 0 Арилжааны хаалтын үе
DLH 750 750 200 862.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 110 110 532 126.5 0 Арилжааны хаалтын үе
DRU 500 500 87 490 0 Арилжааны хаалтын үе
DZG 190 190 0 180 1 Арилжааны хаалтын үе
EAZ 440 440 77 440 500 1 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5250 5250 5 4575 6000 8 Арилжааны хаалтын үе
EER 2650 2650 30 2380 3199 190 Арилжааны хаалтын үе
ERDN 876.52 866.6 3000 870 887 1000 Арилжааны хаалтын үе
ERS 17700 17700 6 15500 17700 18 Арилжааны хаалтын үе
ETR 115 110 2100 98 110 2083 Арилжааны хаалтын үе
ETTM 96 96 1 96 99.2 5 Арилжааны хаалтын үе
ETTM 100 100 0 100 337 Арилжааны хаалтын үе
GFG 1177 1177 0 1350 26 Арилжааны хаалтын үе
GHC 6805 6805 5 6805 10000 689 Арилжааны хаалтын үе
GNR 1300 1300 20 1110 1300 40 Арилжааны хаалтын үе
GOV 312.56 325.02 15768 320 328.99 960 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 550 550 121 550 720 10 Арилжааны хаалтын үе
GTL 29740 29740 9 25100 0 Арилжааны хаалтын үе
GUR 72.45 72.45 6000 83.31 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 3045 3045 18 2400 3045 362 Арилжааны хаалтын үе
HBO 48 48.01 192 48.01 52.89 2000 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 200 230 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 492.07 492.07 5605 565.88 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 75.71 75.06 200 72.69 77.96 100 Арилжааны хаалтын үе
HHN 1499 1499 40 1275 1400 120 Арилжааны хаалтын үе
HHS 2311 2311 30 2275 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 328.8 328.8 1000 378.12 0 Арилжааны хаалтын үе
HMK 2000 2000 24 2000 0 Арилжааны хаалтын үе
HML 280 280 704 280 0 Арилжааны хаалтын үе
HRD 4279 4279 258 4920 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 72 72 97 82 0 Арилжааны хаалтын үе
HRM 127 127 413 120.11 127.99 100 Арилжааны хаалтын үе
HSG 3408 3408 40 3919 0 Арилжааны хаалтын үе
HSR 5900 5900 5 5870 5900 18 Арилжааны хаалтын үе
HSX 648 648 409 525 745 16 Арилжааны хаалтын үе
HTS 170 170 250 195.5 0 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 25000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 4500 4500 28 4500 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 189.75 189.75 8000 218.21 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 726.97 726.97 900 836.01 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 72.73 72.73 10000 83.63 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 5320 5320 32 6115 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 2000 2000 20 1750 0 Арилжааны хаалтын үе
ICBN 97 97 9 96 0 Арилжааны хаалтын үе
INT 182.5 182.5 3000 209.87 0 Арилжааны хаалтын үе
INV 3380 3300 6 3200 3300 1969 Арилжааны хаалтын үе
ITLS 97.67 98.81 3559 97 100 15000 Арилжааны хаалтын үе
JGL 142.6 142.6 2500 163.99 0 Арилжааны хаалтын үе
JGV 10200 10200 6 8670 13800 6 Арилжааны хаалтын үе
JLT 109.15 109.15 13 109.12 119.99 2550 Арилжааны хаалтын үе
JTB 65 63.33 2590 63.11 65 1863 Арилжааны хаалтын үе
KEK 16500 16500 6 14030 15800 11 Арилжааны хаалтын үе
LEND 42.51 43.09 3000 42.56 43.95 5000 Арилжааны хаалтын үе
LNBD 100 100 0 100 572 Арилжааны хаалтын үе
MBG 18980 18980 10 6000 18900 7 Арилжааны хаалтын үе
MBW 196 196.49 1343 181 200 1452 Арилжааны хаалтын үе
MCH 636 650 40 610.12 650 150 Арилжааны хаалтын үе
MDR 300 300 200 250 0 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 718.17 718.17 1000 825.89 0 Арилжааны хаалтын үе
MFC 84.96 85.25 58472 84 85.3 1500 Арилжааны хаалтын үе
MFG 980 996.11 10 990.1 997 16345 Арилжааны хаалтын үе
MIB 118 118 1047 90 118 998 Арилжааны хаалтын үе
MIE 7500 7500 44 6500 7000 81 Арилжааны хаалтын үе
MIK 14850 14850 8 12500 14000 10 Арилжааны хаалтын үе
MMX 4200 4000 2 3920 4000 127 Арилжааны хаалтын үе
MNB 5175 5175 0 5175 137 Арилжааны хаалтын үе
MNDL 101.08 102.07 1950 102 103.5 2364 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 500 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 2600 2600 44 2050 2800 2 Арилжааны хаалтын үе
MNP 1191 1200 50 1190 1200 121 Арилжааны хаалтын үе
MNS 1950 1950 1221 2242 0 Арилжааны хаалтын үе
MOG 17000 17000 6 14500 0 Арилжааны хаалтын үе
MRX 23 23 0 23.99 100 Арилжааны хаалтын үе
MSC 226 226 160 226 0 Арилжааны хаалтын үе
MSH 523 523 0 523 240 Арилжааны хаалтын үе
MUDX 6900 6900 6 5870 0 Арилжааны хаалтын үе
MVO 3009 3009 0 3009 110 Арилжааны хаалтын үе
NEH 22.97 23.02 1118 22.6 23.99 2265 Арилжааны хаалтын үе
NKT 27 24 2966 24 0 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 770 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 115 115 4000 132.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NXE 2413 2413 0 2770 100 Арилжааны хаалтын үе
OLL 26.65 27 1000 26.65 29 300 Арилжааны хаалтын үе
ONH 1380 1380 108 1380 0 Арилжааны хаалтын үе
ORD 1670 1670 110 1500 0 Арилжааны хаалтын үе
RMC 24 24 2459 23.01 24.89 100 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57.1 57.1 600 65.66 0 Арилжааны хаалтын үе
SES 4250 4250 22 3750 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 1001 1001 1 1001 1125 42 Арилжааны хаалтын үе
SHV 1992 1992 19 1731 1998 130 Арилжааны хаалтын үе
SIL 44 44 780 44 0 Арилжааны хаалтын үе
SOH 196 196 0 225 1325 Арилжааны хаалтын үе
SOR 630 630 35 630 680 61 Арилжааны хаалтын үе
SSG 1300 1300 18 1300 0 Арилжааны хаалтын үе
SUL 76100 76100 1 70000 79000 3 Арилжааны хаалтын үе
SUN 990 990 0 850 586 Арилжааны хаалтын үе
SUU 401.23 403.11 487 403 404.39 50 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 10 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 12500 12500 20 10660 13500 48 Арилжааны хаалтын үе
TAL 18.25 18.25 20000 20.98 0 Арилжааны хаалтын үе
TAS 3250 3250 40 3000 0 Арилжааны хаалтын үе
TAV 9370 9370 0 9400 10 Арилжааны хаалтын үе
TCK 22700 22700 370 20200 22000 15 Арилжааны хаалтын үе
TEE 8600 8600 19 8400 0 Арилжааны хаалтын үе
TEX 13000 13000 5 11050 0 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 500 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 2000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TMZ 6800 6800 6 5800 0 Арилжааны хаалтын үе
TNGR 3928 4517 935 4517 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 950 950 69 950 0 Арилжааны хаалтын үе
TTL 7825 7975 168 7975 8000 70 Арилжааны хаалтын үе
TUM 372.7 373.16 12 373 374.99 61 Арилжааны хаалтын үе
TUS 570 570 193 550 655 100 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1825 1825 27 2098 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 4000 4000 200 3700 4100 100 Арилжааны хаалтын үе
UID 3320 3733 24 3312 3795 2920 Арилжааны хаалтын үе
ULZ 30 30 10000 34.5 0 Арилжааны хаалтын үе
UNS 1000 1000 134 940 0 Арилжааны хаалтын үе
UYN 600 600 191 550 650 105 Арилжааны хаалтын үе
VIK 16 16 20 16.01 17.91 5000 Арилжааны хаалтын үе
XOC 209.92 214.35 100 212 214 45 Арилжааны хаалтын үе