IPO

Индекс

16497.72

( -47.8 -0.29% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 16497.72 -47.8
MSE A Индекс 8021.03 -49.52
MSE B Индекс 7568.59 37.46

Мэдээ мэдээлэл

7-Р САРЫН 3-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-07-03 21:42:55

2020 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр 488,052,382​​​​​​​.19 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 466,886 ширхэг үнэт цаасыг арилжаалагдсан байна.

СЗХ: НИЙТ МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-03 21:13:44

“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрсдэлийн үнэлгээний асуулга”-ын цахим холбоосыг Хорооны цахим хуудас дээр байршуулсан байна

7-Р САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2020-07-02 22:43:53

2020 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр 30,398,396​​​​​​​ төгрөгийн үнийн дүн бүхий 352,079 ширхэг үнэт цаасыг арилжаалагдсан байна.

Захиалгатай үнэт цаас

Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга Арилжааны үе
Симбол Өмнөх өдрийн хаалт Хаалтын ханш Авах тоо Авах үнэ Зарах үнэ Зарах тоо  
AAR 2900 2900 25 2750 0 Арилжааны хаалтын үе
AARD 1285 1279 2068 1210 1279 50 Арилжааны хаалтын үе
ABH 673.31 673.31 50 580 0 Арилжааны хаалтын үе
ACL 920 920 40 1058 0 Арилжааны хаалтын үе
ADB 70.09 67.65 1400 67.02 69 6624 Арилжааны хаалтын үе
ADL 900 900 50 800 1000 21 Арилжааны хаалтын үе
ADU 690 690 30 485.01 650 3000 Арилжааны хаалтын үе
AHH 379 379 98 335 0 Арилжааны хаалтын үе
AIC 700 700 548 670 700 1960 Арилжааны хаалтын үе
ALA 350 350 100 402.5 0 Арилжааны хаалтын үе
ALD 2560 2560 20 2200 0 Арилжааны хаалтын үе
ALI 275 275 186 210 0 Арилжааны хаалтын үе
AMT 420 420 0 450 1000 Арилжааны хаалтын үе
AOI 1125 1125 50 1025 1300 64 Арилжааны хаалтын үе
APU 549 542.66 30 541.01 549.1 1649 Арилжааны хаалтын үе
ARJ 520 520 40 520 0 Арилжааны хаалтын үе
ATI 700 700 50 650 0 Арилжааны хаалтын үе
ATR 74500 74500 5 64000 80000 10 Арилжааны хаалтын үе
AZH 55000 55000 2 55000 0 Арилжааны хаалтын үе
BAJ 3 3 8000 3.45 0 Арилжааны хаалтын үе
BAN 949 949 100 930 950 362 Арилжааны хаалтын үе
BAZ 880.57 880.57 50 800 0 Арилжааны хаалтын үе
BBD 43 43 590 42 0 Арилжааны хаалтын үе
BDL 7000 7000 10 6000 8000 315 Арилжааны хаалтын үе
BDS 990 990 30 850.01 1000 5000 Арилжааны хаалтын үе
BEU 700 700 0 700 500 Арилжааны хаалтын үе
BHG 1450 1450 50 1350 1550 6089 Арилжааны хаалтын үе
BHL 450 450 100 385 430 210 Арилжааны хаалтын үе
BHR 300 300 182 270 0 Арилжааны хаалтын үе
BLC 1000 1000 25 900 0 Арилжааны хаалтын үе
BLG 20 20 1000 23 0 Арилжааны хаалтын үе
BNG 28000 26000 1 23100 28000 30 Арилжааны хаалтын үе
BODI 103.95 103.95 3264 102 109.7 2000 Арилжааны хаалтын үе
BOE 1000 1000 25 900 0 Арилжааны хаалтын үе
BRC 405 405 100 465.75 0 Арилжааны хаалтын үе
BRO 5000 5000 2 5000 0 Арилжааны хаалтын үе
BSKY 1600 1600 1 1600 0 Арилжааны хаалтын үе
BTG 25000 25000 0 25000 6 Арилжааны хаалтын үе
BTL 74.75 74.75 400 85.96 0 Арилжааны хаалтын үе
BUK 400 400 100 340 401 2000 Арилжааны хаалтын үе
BUN 435 435 50 500.25 0 Арилжааны хаалтын үе
CHE 1500 1500 0 1500 962 Арилжааны хаалтын үе
CHR 255 255 200 230 0 Арилжааны хаалтын үе
CND 531.3 531.3 50 610.99 0 Арилжааны хаалтын үе
DAH 9200 9200 10 8400 9200 165 Арилжааны хаалтын үе
DAO 126.5 126.5 195 145.47 0 Арилжааны хаалтын үе
DAR 2750 2750 23 2801 0 Арилжааны хаалтын үе
DAZ 2580 2580 10 2967 0 Арилжааны хаалтын үе
DBL 196.65 196.65 200 226.14 0 Арилжааны хаалтын үе
DES 20100 20100 0 23100 6 Арилжааны хаалтын үе
DIM 138.86 138.86 200 159.67 0 Арилжааны хаалтын үе
DLH 750 750 35 700 0 Арилжааны хаалтын үе
DMA 100 100 250 90 0 Арилжааны хаалтын үе
DRN 1300 1300 25 1175 1300 136 Арилжааны хаалтын үе
DRU 560 560 80 500 0 Арилжааны хаалтын үе
DZG 150 150 0 160 496 Арилжааны хаалтын үе
EAZ 360 360 140 280 420 23 Арилжааны хаалтын үе
ECV 5300 5300 5 4800 5300 10 Арилжааны хаалтын үе
EER 3000 3000 200 2600 3055 282 Арилжааны хаалтын үе
ERDN 660 660 730 650 659 95 Арилжааны хаалтын үе
ERS 5500 5500 10 5100 0 Арилжааны хаалтын үе
ETR 141.2 141.2 200 115 148 100 Арилжааны хаалтын үе
GFG 720 720 1 720 828 50 Арилжааны хаалтын үе
GHC 12000 12000 0 12500 20 Арилжааны хаалтын үе
GNR 750 750 0 800 249 Арилжааны хаалтын үе
GOV 196.8 197.67 10 192 199 550 Арилжааны хаалтын үе
GTJ 694 694 50 590 690 117 Арилжааны хаалтын үе
GTL 19780 19780 4 17000 0 Арилжааны хаалтын үе
GUR 63 63 500 72.45 0 Арилжааны хаалтын үе
HAM 4300 4300 13 3660 4250 382 Арилжааны хаалтын үе
HBO 65 65 0 64 900 Арилжааны хаалтын үе
HBT 200 200 200 170 0 Арилжааны хаалтын үе
HBZ 427.89 427.89 66 492.07 0 Арилжааны хаалтын үе
HCH 1954 1954 10 1954 0 Арилжааны хаалтын үе
HGN 79 79 0 73 1595 Арилжааны хаалтын үе
HHS 1000 1000 50 950 0 Арилжааны хаалтын үе
HJL 328.8 328.8 150 378.12 0 Арилжааны хаалтын үе
HMK 1880 1880 13 1675 2100 272 Арилжааны хаалтын үе
HML 2000 2000 0 2300 50 Арилжааны хаалтын үе
HRD 4279 4279 553 4920 0 Арилжааны хаалтын үе
HRL 37 37 100 42.5 100 1216 Арилжааны хаалтын үе
HRM 125 125 150 116.5 140 2000 Арилжааны хаалтын үе
HSG 2578 2578 20 2964 0 Арилжааны хаалтын үе
HSR 8350 8350 0 8000 50 Арилжааны хаалтын үе
HSX 602 602 21 512 0 Арилжааны хаалтын үе
HTS 170 170 200 170 0 Арилжааны хаалтын үе
HUN 26 26 1000 29.9 0 Арилжааны хаалтын үе
HUT 4600 4600 10 4600 0 Арилжааны хаалтын үе
HUV 189.75 189.75 300 218.21 0 Арилжааны хаалтын үе
HUZ 494 494 52 380 0 Арилжааны хаалтын үе
HVL 55 55 1000 63.25 0 Арилжааны хаалтын үе
HZB 5320 5320 6 6115 0 Арилжааны хаалтын үе
IBA 2000 2000 50 1900 0 Арилжааны хаалтын үе
IND 1450 1450 33 1300 0 Арилжааны хаалтын үе
INT 182.5 182.5 164 209.87 0 Арилжааны хаалтын үе
INV 2514 2514 10 2405 2514 750 Арилжааны хаалтын үе
ITLS 76.47 76.47 2910 73 79.3 1405 Арилжааны хаалтын үе
JGL 142.6 142.6 300 163.99 0 Арилжааны хаалтын үе
JLT 85 85 0 100 500 Арилжааны хаалтын үе
JTB 88.9 88.9 509 82 89 10000 Арилжааны хаалтын үе
KEK 16500 16500 0 16000 10 Арилжааны хаалтын үе
LEND 32.5 30.64 5000 30.45 31.7 777 Арилжааны хаалтын үе
LNBO 100.8 100.8 20 100 105 3 Арилжааны хаалтын үе
MBG 6000 5500 0 5500 36 Арилжааны хаалтын үе
MBW 214 212.99 500 199.01 212.99 320 Арилжааны хаалтын үе
MCH 376 376 486 376 399 10 Арилжааны хаалтын үе
MDR 340 340 0 390 265 Арилжааны хаалтын үе
MDZ 472.22 472.22 96 543.05 0 Арилжааны хаалтын үе
MFC 65 64 2098 62 64 15145 Арилжааны хаалтын үе
MIB 115 115 500 85 125 200 Арилжааны хаалтын үе
MIE 8400 8400 30 6800 8400 140 Арилжааны хаалтын үе
MIK 12990 12990 5 10000 12990 2 Арилжааны хаалтын үе
MMX 2549 2420 100 2411 2549 50 Арилжааны хаалтын үе
MNB 4500 4500 0 5175 21 Арилжааны хаалтын үе
MNDL 39.06 38.88 7000 38.72 39.5 19996 Арилжааны хаалтын үе
MNG 135 135 246 155.25 0 Арилжааны хаалтын үе
MNH 1750 1750 5 1800 0 Арилжааны хаалтын үе
MNP 640 640 1000 580 638 500 Арилжааны хаалтын үе
MNS 2000 2000 1 2000 2300 5 Арилжааны хаалтын үе
MOG 17850 17850 0 18000 10 Арилжааны хаалтын үе
MRX 14 14 20000 13 14 2906 Арилжааны хаалтын үе
MSC 250 250 301 215 0 Арилжааны хаалтын үе
MSH 230 230 250 230 0 Арилжааны хаалтын үе
MUDX 8000 8000 5 6900 7800 20 Арилжааны хаалтын үе
MVO 1590 1590 4 1355 1700 76 Арилжааны хаалтын үе
NEH 11500 11500 28 11500 13140 2 Арилжааны хаалтын үе
NIE 363 363 1 363 417 3666 Арилжааны хаалтын үе
NKT 30 30 1366 29 0 Арилжааны хаалтын үе
NOG 455 455 100 523.25 0 Арилжааны хаалтын үе
NRS 100 100 200 115 0 Арилжааны хаалтын үе
NUR 3700 3700 35 3200 0 Арилжааны хаалтын үе
NXE 1900 1900 20 1620 0 Арилжааны хаалтын үе
OLL 69.9 69.9 0 67 6839 Арилжааны хаалтын үе
ONH 1200 1200 21 1150 0 Арилжааны хаалтын үе
ORD 1470 1470 44 1450 0 Арилжааны хаалтын үе
RMC 29.91 29.91 200 26.01 29.89 172 Арилжааны хаалтын үе
SDT 57 57 500 49 0 Арилжааны хаалтын үе
SES 5000 5000 5 4250 0 Арилжааны хаалтын үе
SHG 1394 1394 20 1490 1520 5 Арилжааны хаалтын үе
SHV 2220 2220 11 1550 2000 901 Арилжааны хаалтын үе
SIL 36 36 1000 32 59 50 Арилжааны хаалтын үе
SIM 165 165 200 189.75 0 Арилжааны хаалтын үе
SOH 38 38 1 38 43.5 500 Арилжааны хаалтын үе
SOR 805 805 10 685 920 10 Арилжааны хаалтын үе
SSG 1086 1086 0 1248 5 Арилжааны хаалтын үе
SUL 70000 70000 30 66100 80000 1 Арилжааны хаалтын үе
SUN 995 995 0 995 805 Арилжааны хаалтын үе
SUU 198 200 28 191.01 200 31838 Арилжааны хаалтын үе
SVR 7670 7670 5 8820 0 Арилжааны хаалтын үе
TAH 14500 14500 0 16000 68 Арилжааны хаалтын үе
TAL 15.87 15.87 2000 18.25 0 Арилжааны хаалтын үе
TAS 3400 3400 22 3200 3400 15 Арилжааны хаалтын үе
TAV 20000 20000 0 19900 11 Арилжааны хаалтын үе
TCK 11000 11000 12 11200 12470 4 Арилжааны хаалтын үе
TEE 6500 6500 10 6400 8735 2 Арилжааны хаалтын үе
TEX 7005 7005 5 7005 0 Арилжааны хаалтын үе
TGS 102 102 400 117.3 0 Арилжааны хаалтын үе
TLP 50 50 1000 57.5 0 Арилжааны хаалтын үе
TMZ 7640 7640 2 6800 0 Арилжааны хаалтын үе
TSA 1350 1350 56 1250 1300 172 Арилжааны хаалтын үе
TTL 5545 5525 10 5495 5545 100 Арилжааны хаалтын үе
TUM 136.13 149.15 20 141.01 150 478 Арилжааны хаалтын үе
TUS 600 600 0 690 200 Арилжааны хаалтын үе
TVL 1825 1825 20 2098 0 Арилжааны хаалтын үе
TVT 4300 4300 20 4000 0 Арилжааны хаалтын үе
UBH 17000 17000 0 17000 7 Арилжааны хаалтын үе
UID 990.95 990.95 199 785 990 299 Арилжааны хаалтын үе
UNS 830 830 55 735 954 9 Арилжааны хаалтын үе
UYN 517 517 59 385 0 Арилжааны хаалтын үе