IPO

Индекс

41913.49

( 129.43 0.31% )
Индекс Нэгж Өөрчлөлт
Top 20 Индекс 41913.49 129.43
MSE A Индекс 14910.37 108.65
MSE B Индекс 12162.17 192.18

Мэдээ мэдээлэл

1-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2022-01-21 15:17:52

Өнөөдрийн арилжаагаар 1,044,128 ширхэг үнэт цаасыг нийт 373,678,064.53 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

1-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2022-01-20 15:11:16

Өнөөдрийн арилжаагаар 910,349 ширхэг үнэт цаасыг нийт 1,571,955,586.33 төгрөгөөр арилжаалсан байна.

“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР САНАЛ ЗАРЛАЛАА

2022-01-20 10:48:46

"Гэр Интерьер Дизайн" ХХК нь Компанийн тухай хуулийн 57.1 дэх заалтын дагуу үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн дээр хувьцаа худалдан авах санал гаргалаа

Мэдээ мэдээлэл

"ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

2020-08-18 17:48:00

Монголын хөрөнгийн биржийн 3-р ангилалд бүртгэлтэй “Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн”-ийн  2020 оны эхний хагас жилийн санхүү болон үйл ажиллагааны тайланг Хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгч А.Билгүүн үнэт цаасны компаниудын шинжээчид болон цахим сүлжээгээр дамжуулан олон нийтэд танилцууллаа.

Тайлант хугацаанд:

  • Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн хѳгжүүлэлт болон Хѳндий Алтны Дүүргийн ѳндѳр агуулга бүхий нѳѳцийг тэлэх гол зорилтуудын хүрээнд үр дүнтэй ажиллаж зорилтот талбаруудад газрын  дѳт  гүнд,  ѳндѳр  агуулгатай  хүдэржилтийг  илрүүлсэн  байна.
  • Нарийвчилсан ТЭЗҮ-г амжилттай батлуулсан бөгөөд хөрөнгө оруулалт болон үйл ажиллагааны ѳртѳг бага, богино хугацаанд буюу хоёр жилийн дотор эргэн төлөгдөх, ирээдүйд тэлэх  боломж бүхий Баян Хѳндий тѳслийн олборлолтыг 2022 онд эхлүүлэхээр тѳлѳвлѳөд байна.
  • 2020 оны 3-р улиралд БОНБНҮ-ний олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хийж, хууль журмын дагуу батлуулахаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлсэн байна.
  • Уурхайн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай гол зѳвшѳѳрлүүд, ил уурхай болон холбогдох дэд бүтцийг барихад шаардагдах 100 га талбайн зѳвшѳѳрлийг авсан. 

  • Татварын тогтворжуулах гэрчилгээний ѳргѳдѳл тодорхой нѳхцѳлтэйгөөр зѳвшѳѳрѳгдсѳн бѳгѳѳд үүний хүрээнд Монгол Улсын ѳнѳѳгийн татварын хувь хэмжээ 9 жилийн турш тогтвортойгоор үйлчилнэ.

  • Хаалттай хүрээнд 20 сая кан.долларын санхүүжилтийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн бөгөөд үүний 15 сая долларын санхүүжилтийг Канадын алтны магнат Эрик Спротт хийсэн байна. 

Танилцуулгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж үзнэ үү. 

Хэвлэлийн мэдээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Энд дарж үзнэ.

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ