| MRX -0.05 |  AOI +200 |  APU -72 |  BBD +1.5 |  BNG +80 |  ETR 0 |  GOV -30 |  HRM -5 |  IBA -600 |  JGV +1 |  MDR -20 |  NEH -50 |  NUR 0 |  RMC -1.99 |  TEX +136.87 |  TTL -50 |  UID -9 |  UYN +72.88 | 

Индекс

1,009.51 (-4.17 -0.41%)
14,607.00 (-107.57 -0.73%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 07 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
11.50
+1.5
15.00%
1,056.00
+136.87
14.89%
954.88
+72.88
8.26%
3,480.00
+200
6.10%
49,080.00
+80
0.16%
3,001.00
+1
0.03%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
4,200.00
-600
-12.50%
449.00
-20
-4.26%
144.00
-5
-3.36%
76.01
-1.99
-2.55%
3,650.00
-72
-1.93%
491.00
-9
-1.80%
3,750.00
-50
-1.32%
10,010.00
-30
-0.30%
17,150.00
-50
-0.29%
86.00
-0.05
-0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
144.00
-5
226,249
76.01
-1.99
72,472
109.00
0
12,550
449.00
-20
6,408
86.00
-0.05
5,893
10,010.00
-30
1,326
11,350.00
0
233
954.88
72.88
118