| ADL -3 |  APU -354 |  BNG -460 |  DRU 0 |  GOV -240 |  HRM 0 |  HSX 0 |  JTB -1 |  MMX -42 |  RMC 0 |  SHG +83 |  SHV -100 |  SUU -1280 |  TCK +10 |  TTL -120 |  UID 0 |  ZGE -3.3 | 

Индекс

871.13 (-15.12 -1.71%)
12,101.05 (-352.82 -2.83%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 11 сар IV-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,997.00
+83
2.12%
17,370.00
+10
0.06%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,379.00
-354
-9.48%
2,880.00
-120
-4.00%
96.70
-3.3
-3.30%
8,510.00
-240
-2.74%
3,800.00
-100
-2.56%
88,800.00
-1280
-1.42%
3,158.00
-42
-1.31%
78.00
-1
-1.27%
39,540.00
-460
-1.15%
1,300.00
-3
-0.23%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
96.70
-3.3
1,612
3,379.00
-354
1,541
118.00
0
1,284
1,300.00
-3
266
600.00
0
238
3,997.00
83
167
2,880.00
-120
88
39,540.00
-460
21