| APU -13 |  ATR 0 |  BAN 0 |  EER -10 |  GGE -186 |  GOV +35 |  HBO -3.03 |  HGN 0 |  HRM +0.05 |  HVL 0 |  JTB 0 |  KEK 0 |  MIB +10 |  MMX -180 |  NKT -24 |  RMC 0 |  TCK +60 |  ZGE -4 | 

Индекс

957.27 (-1.07 -0.11%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2015 оны 04 сар I-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
210.00
+10
5.00%
7,390.00
+35
0.48%
18,000.00
+60
0.33%
130.05
+0.05
0.04%
50.26
+0
0.00%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
2,000.00
-186
-8.51%
275.00
-24
-8.03%
3,150.00
-180
-5.41%
96.00
-4
-4.00%
499.00
-3.03
-0.60%
2,350.00
-10
-0.42%
3,500.00
-13
-0.37%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
130.05
0.05
10,100
3,500.00
-13
403
9,000.00
0
264
7,390.00
35
225
2,350.00
-10
201
50.26
0
200
84.00
0
140
2,500.00
0
127