| MRX 0 |  ADL 0 |  APU -116 |  BAN -200 |  BNG +2000 |  GOV 0 |  MIE 0 |  RMC 0 | Индекс

990.17 (0.38 0.04%)
14,527.87 (-175.57 -1.19%)

ҮЦК-иудын арилжааны идэвхи

2014 оны 12 сарын III-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
57,000.00
+2000
3.64%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
3,751.00
-116
-3.00%
3,000.00
-200
-6.25%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
3,751.00
-116
3,000
3,000.00
-200
205
15,500.00
0
62
1,550.00
0
20
100.00
0
10
100.00
0
10
7,020.00
0
3
57,000.00
2000
1