| ADL -54 |  APU -9 |  GOV +135 |  HGN -13.17 |  RMC -5.61 |  TCK 0 |  TTL -58 |  ZGE +1.11 | 

Индекс

974.75 (-2.37 -0.24%)
13,781.22 (-40.50 -0.29%)

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 07 сар V-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
8,960.00
+135
1.53%
97.75
+1.11
1.15%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
77.00
-13.17
-14.61%
54.39
-5.61
-9.35%
1,636.00
-54
-3.20%
3,461.00
-58
-1.65%
3,591.00
-9
-0.25%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
54.39
-5.61
8,193
77.00
-13.17
3,340
3,591.00
-9
486
1,636.00
-54
460
3,461.00
-58
165
8,960.00
135
17
18,500.00
0
13
97.75
1.11
10