| MRX 0 |  ADL -50 |  APU 0 |  BAN -50 |  EER +14 |  GOV 0 |  HBO -5 |  HGN 0 |  MDR -2.7 |  MSH +57.14 |  NEH -500 |  OLL 0 |  RMC 0 |  SHG +8 |  TCK -1000 |  TEX +182 |  TTL +150 |  UID +113.52 | 

Индекс

942.65 (5.01 0.53%)
13,341.73 (111.39 0.84%)

2015 онд Хөрөнгийн зах зээлд үнэт цаас гаргагчид

ҮЦК-иудын үйл ажиллагааны идэвхи

2015 оны 10 сар II-р 7 хоног

Ханшийн мэдээлэл

Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
1,396.00
+182
14.99%
883.29
+113.52
14.75%
757.14
+57.14
8.16%
3,650.00
+150
4.29%
2,324.00
+14
0.61%
4,608.00
+8
0.17%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Өөрчлөлт %
17,000.00
-1000
-5.56%
1,650.00
-50
-2.94%
18,000.00
-500
-2.70%
2,800.00
-50
-1.75%
444.00
-5
-1.11%
527.00
-2.7
-0.51%
98.90
-0
0.00%
Cимбол
Үнэ
Өөрчлөлт
 Ширхэг
883.29
113.52
4,499
3,650.00
150
1,001
2,800.00
-50
350
2,324.00
14
326
17,000.00
-1000
103
3,600.00
0
102
98.90
-0
100
78.00
0
100